Lamons Garantie

De Garantie van Lamons

De verkochte producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap. Deze uitdrukkelijke garantie vervangt echter alle andere garanties en sluit deze uit. Defecte goederen kunnen na inspectie door de verkoper en na ontvangst of definitieve instructies van de verkoper naar de verkoper worden geretourneerd. Goederen die zo worden geretourneerd en defect worden bevonden, worden kosteloos vervangen of gerepareerd. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor direct dan wel indirect verlies of beschadiging, voortkomend uit het gebruik van de goederen of om enige andere reden. De aansprakelijkheid van de verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen of repareren van defecte goederen. Elke claim inzake defecte goederen, te weinig geleverde producten of enige andere oorzaak dient door de Inkoper als vervallen beschouwd te worden tenzij deze claim schriftelijk, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen waarop deze claim betrekking heeft.

Kansen voor gelijk werknemerschap

De bepalingen van Executive Order 11246 als amendement, en in het bijzonder Subonderdeel B, 5202, paragraaf (1) tot en met (7); de Wet op rehabilitatie uit 1973; en de Vietnam Era Readjustment Act uit 1974 zijn hierbij opgenomen als de toepasselijke Regels en wetten (41 CFR 60-2, 41CFR 60-250 en 41 CFR 60-741) die op grond daarvan zijn uitgegeven. De leverancier bevestigt door middel van acceptatie van deze inkooporder dat deze zal voldoen aan de Executive Order en regels, wetten en amendementen daaraan in die mate of van toepassing op de verkoop van goederen en diensten op grond daarvan.